top of page

Timeplan

  • Individuelle timer

På de individuelle timene treffes medlemmet og guiden i et personlig møte. Medlemmet får personlig veiledning og støtte i sin meditasjon.

  • Gruppetimer

Vi har flere gruppetimer hver dag med veiledning. På gruppetimene kan alle medlemmene - uansett erfaring - meditere i sammen med veiledning. 

Nedenfor finner du timeplanen for gruppetimene. Som medlem kan du være med på så mange timer du ønsker. 

Timeplan.png
bottom of page